Personel Profil ve Örgüt Analizi


PERSONEL PROFİL ANALİZİ
Genel davranış özellikleri, Çalışma maskesi ve aşırı baskı altındaki davranışı, İdeal görev kapsamı ve motive eden faktörler, Stres - baskı - bunalım durumu, stres var ise olası kaynakları, İdeal üst düzey yöneticisinin tanımı unsurları raporlanır.

ÖRGÜT ANALİZİ
Çalışanların; Eğitim durumu, Kurum içi ve kurum dışı deneyimleri Psikolojik sözleşme yüzdeleri, Psikolojik sözleşme ihlalleri, Psikolojik sözleşme öncelikleri, Örgütsel bağlılık, Örgütsel Güven, İş Tatmini, Kurum çalışanlarının diğer çalışanlara bakışı, Yaş ve Cinsiyet oranları analiz edilerek raporlanır.