Kurumsal Denetim

Kurumun stratejik amaçları ve hedefleri doğrultusunda işletmenin tamamı uygun denetim metodlarından biri uzman denetçiler tarafından kurumdan bağımsız olarak denetlenerek üst yönetime raporlanır. Her kuruluşun şartları ve kurumsal süreçleri birbirinden farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkları kuruma ve sürecine özgü amaç ve hedefler belirlenerek kontrol noktaları belirlenir.  Kontrol noktaları çerçevesinde check listler hazırlanır ve kurum denetimi gerçekleştirilerek raporlama yapılır.


  • Proses, Süreç, Birim/Bölüm Denetimleri
  • Yönetim Sistemleri
  • Üretim Denetimi
  • Hizmet Yönetimi Denetimi
  • Teknolojik Alt Yapı Denetimi
  • Finansal Uygulama Kontrolü
  • Lojistik Denetimi
  • Çevre Denetimleri
  • İSG Denetimleri
  • Teknik Alt Yapı ve Uygulamaları Denetimi