Eğitim İhtiyaç Analizi


Eğitim İhtiyacı Analizi’nde, çalışanın bulunduğu pozisyondaki ideal profili ile mevcut profili karşılaştırılarak kullanıcıya gelişmeye açık ve kuvvetli alanlarının ortaya konduğu bir rapor sunulmakta ve eğitim havuzundan uygun eğitim çözümleri önerilmektedir.