İnsan Kaynakları Analizi


İnsan Kaynakları Analizi, şirketinizin İK sisteminin işleyişi hakkında net bir anlayışa sahip olmanızı sağlamak için uygulanan bir metodolojidir. İnsan Kaynakları Analizi; İK politikalarınızın, uygulamalarınızın ve organizasyonunuzun
mevcut durumunu detaylı bir şekilde analiz ederek İK yönetiminizin performansına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapmakta ve daha stratejik bir İK yönetimine geçişinizi sağlamak için iyileştirme önerileri sunmaktadır.