Kurumsal Performans Analizi


Kurum performans analizi ile kurumun çalışma sisteminin incelenmesi, hata kaynakları, verimliliği ve etkinliği azaltan hususların tespiti hedefl enir. Kurumun güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditleri belirlenir. Kurumun tüm fonksiyonları açısından tespitler ve öneriler geliştirilir. Çalışma sonucunda ortaya konan rapor, kurumun profesyonellik ve kurumsallık adına bulunduğu noktayı ve bu hususlara ilişkin hayati derecede önem taşıyan hususları içerir.