Mevcut Durum Analizi (Kurumsal Check-Up)


Hızla gelişen teknoloji ile birlikte değişen ve gelişen yeni yönetim tekniklerini kullanarak verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek gerekliliği açıktır. Bu proje gerçekleştirilirken firmanızın tüm fonksiyonlarına aşağıdaki adımlar uygulanır:

  • Mevcut durum analizi,
  • Sistemin zayıf ve güçlü yönlerinin belirlenmesi,
  • Sistem performans göstergelerinin belirlenmesi,
  • Zayıf yönlerin geliştirilmesi için alternatif sistemler geliştirilmesi,
  • Alternatiflerin belirlenmesi,
  • Belirlenen alternatifin uygulanması,
  • Performans göstergelerinin ölçülmesi,