Kurumsal Ön İnceleme

Hızla gelişen teknoloji ile birlikte değişen ve gelişen yeni yönetim tekniklerini kullanarak verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek gerekliliği açıktır. Bu proje gerçekleştirilirken firmanızın tüm fonksiyonlarına aşağıdaki adımlar uygulanır.


  • Mevcut durum analizi,
  • Sistemin zayıf ve güçlü yönlerinin belirlenmesi,
  • Sistem performans göstergelerinin belirlenmesi,
  • Zayıf yönlerin geliştirilmesi için alternatif sistemler geliştirilmesi,
  • Alternatiflerin belirlenmesi,
  • Belirlenen alternatifin uygulanması,
  • Performans göstergelerinin ölçülmesi,