Yönetim Danışmanlığı

Kurumun yönetim ve işletme fonksiyonlarının etkin ve verimli bir şekilde işletilebilmesi için firma üst yöneticilerine gerekli rehberlik ve uygulama desteğinin sağlanmasıdır. Üst yönetim karar süreçlerinin oluşturulması için gerekli olan çalışmalar ve inceleme/raporlama süreçleri oluşturulur.


 • Kurumsal Uygulamalar,
 • Ortaklık yapılarında rehberlik çalışmaları,
 • Profesyonel Liderlik geliştirme çalışmaları,
 • Yönetici ve Aday Yönetici geliştirme çalışmaları,
 • Liderlik Yönetimi konusunda rehberlik,
 • Sektör değerlendirmesi ve sektörel analiz çalışmaları,
 • İşletmenin güncel yönetim problemlerinin değerlendirilmesi,
 • Şirketin aylık raporlarının değerlendirilmesi,
 • Firmanın büyüme ve gelişmesinin getirebileceği problemlerin analizi ve çözümlerin geliştirilmesi,
 • Organizasyon / Reorganizasyon konusunda değerlendirme ve öneriler,
 • İşletmenin stratejik planlama altyapısının oluşturulması,
 • Bayi, Müşteri ve Tedarik Zinciri yönetimi çalışmaları,