İK & Reorganizasyon Danışmanlığı

İnsan kaynakları birimi ve üst yönetim ile insan kaynaklarına ilişkin tüm fonksiyonların uygulamaların İnsan Kaynakları uygulama analiz çıktılarının yorumlanarak ve doğal gözlem yoluyla incelenmesi ile elde edilen bilgiler ışığında şirketin organizasyon yapılandırması yapılır.


  • İK Planlanası ve Norm Kadro
  • Personel Performans Değerlendiresi
  • Örgütsel Sistemin Yapılandırılması
  • İşe Alım ve Yerleştirme
  • İnsan Kaynakları Süreç Geliştirme