TarihçeYönetim Enstitüsü çalışanlarının her biri 10 yılın üzerinde saha deneyimi, yüzün üzerinde firmaya Stratejik Yönetim, Yönetim Sistemleri Süreç Analizi, İnsan Kaynakları, Finansal Analiz, Finansal ve Mali Yönetim Risk Analizleri, Teknoloji Analizi, CE markalama, vb. konularında danışmanlık yapmış ve 2009 yılı sonu itibari ile bir araya gelerek yönetim enstitüsünü kurmuş ve bu çizgide yollarına devam etmektedirler.