Politikamız


Tüm çalışanlar; Bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ve güvenirliliğin sürdürülmesi, Hizmetlerimizin; ilgili ulusal ve uluslararası kabul edilmiş mevzuat, kurallar ve standartlar çerçevesinde sağlanması, Yönetim Enstitüsü İç Tüzüğü”ne uyulması, Hizmetlerin tüm paydaşlara eşit seviyede ulaşılabilir olmasının sağlanması İlkeleri, sürekli gelişim modeli ve Politikamız olarak kabul edilmiştir.