Tarafsızlık BeyanıYönetim Enstitüsü; Eğitim, Danışmanlık, Değerlendirme ve derecelendirme sürecinin tarafsızlığını korumak üzere; Tüm Müşterilerimiz, sözleşmemizde ve iş planımızda yer alan kapsamlar içerisinde hizmet alma hakkına sahiptir.  Hizmet şartlarımız Tüm paydaşlarımıza eşit olarak uygulanır. Müşterilerimize ait her tür bilgi, belge ve doküman gizli kalacak ve her tür bilgi, belge ve dokümanın güvenliği sağlanacaktır. Bizimle ilişkisi olan tüm kuruluşların saygınlığını zedeleyecek her tür davranıştan kaçınılacaktır. Bağımsızlığımız, tarafsızlığımız ve objektifliğimiz hakkında şüphe uyandırabilecek herhangi bir faaliyet içerisinde bulunulmayacaktır.