Kurumsal Eğitimler


  • Kurum Kültürü ve Kurumsallaşma
  • Proje Yönetim Metodolojisi ve Uygulamaları
  • Kalite Maliyetleri, Süreç Yönetimi ve İyileştirme
  • Üretim Planlama, Kontrol ve Verimlilik Arttırma Teknikleri
  • Müşteri Odaklı Yönetim, Performans Odaklı Motivasyon
  • Rekabetçi Etkin İş Planlaması
  • Stres Yönetimi ve Stresi Etkili Kullanma
  • Hedef Odaklı Etkin İletişim Sorunları, Müşteri Memnuniyeti Yönetimi
  • Stratejik Yönetim Eğitimi