Turquality

Şirketinizin rekabet avantajı bulunan alanlarda, markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarını üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetler ile ilgili tüm süreçlerin yapılandırılması çalışmasıdır. Bu çalışma sonrası Marka konumlandırması, marka güçlendirme çalışmaları, markaların uluslararası pazarlara açılmasının hızlandırılması için Devlet desteğinden faydalanması sağlanmaktadır.