KVKK

6698 Sayılı KVKK Uyum çalışması Ülkemizde faaliyet gösteren Ticari kuruluşların tamamlaması gereken bir süreçtir. Uyum çalışması; KVKK Tespit ve Değerlendirme, KVKK Uyumluluk Değerlendirme, KVKK Uyumluluk Sürecinin Tamamlanması şeklinde üç aşamada projelendirilerek gerçekleştirilir.

1.      KVKK Tespit ve Değerlendirme

 • Kişisel Veri İşleme Envanteri ’nin tanımlanması ve farkındalık görüşmeleri,
 • Mevzuatsal farkındalığın sağlanması ve kişisel veri işleme envanterinin doldurulması çalışması,
 • Süreçleri gözden geçirilmesi ve hukuki analiz için ihtiyaç olan verilerin değerlendirilmesi.

2.      KVKK Uyumluluk Değerlendirme

 • Veri sahiplerinin gruplandırılması,
 • Süreçlerin gruplandırılması,
 • Hukuki ve BT Risk’ler tanımlanması,
 • Süreç, Doküman ve Verilerin detaylandırılması,
 • Verilerin detaylandırılması/haritalandırılması,
 • Kişisel Veri İşleme Envanteri’nin yapılması,
 • Envanterin hazılamak için eğitim ve/veya farkındalık toplantıları,
 • Mevzuat farkındalığının sağlanması ve envanterinin doldurulması,
 • Tespit ve uyumluluk & değerlendirme sonrası yol haritası ve proje çıktıların belirlenmesi,
 • Çevrim İçi ve Çevrim Dışı ortamlarda Kişisel Veri Süreçlerinin değerlendirilmesi.

3.      KVKK Dokümantasyon Sürecinin Tamamlanması

 • Verbis Kaydının Yapılması,
 • Kişisel veri envanter(ler)i oluşturulacak ve Kişisel veriler Sınıflandırılacaktır,
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler tespit edilecek ve Sınıflandırılacaktır,
 • Veri Koruma Süreçleri oluşturulacaktır,
 • Açık rıza, Aydınlatma yükümlülüğü, Bilgi edinme hakkı, Unutulma hakkı, Anonimleştirme tasarlanacaktır,
 • Anahtar risk tablosu oluşturulacaktır,
 • Hukuki ve BT risk analizleri yapılacaktır,
 • KVKK Politika(lar) yazılacak ve yayınlanacaktır,
 • Aydınlatma yükümlülüğü dokümantasyonu ve onay süreçleri tamamlanacaktır,
 • Açık rıza metinleri hazırlaancak ve onay süreçleri tamamlanacaktır.
 • Kişisel Veri Envanterinin Tamamlanması,
 • KVFE Analizi (Hukuk, Süreç, Teknoloji) yapılacaktır,
 • BT ve Bilgi Güvenliği değerlendirmesi ve KVKK Uyum raporu hazırlanacaktır,
 • Verbis Doküman Yükleme/Kayıt süreci tamamlanacaktır,
 • Sözleşmelerin KVKK uygunluk denetimi ve gerekiyorsa revizyonu yapılacaktır,
 • Proje Finalize Edilmiş Raporu hazırlanacak ve proje tamamlanacaktır.